Pierwsze sygnały niedosłuchu u dziecka

Z wadą słuchu rodzi się przeciętnie 1-2 dzieci na 1000 dzieci. To wady stopnia głębokiego. Pierwsze badanie przesiewowe słuchu dzieci przechodzą w okresie noworodkowym – w szpitalu. Jednak niedosłuch może pojawić się u dziecka w późniejszym wieku. Nie bez powodu na lata 2016/2017 wprowadzono do szkół obowiązkowy Program Badań Przesiewowych Słuchu. Czytaj więcej o Pierwsze sygnały niedosłuchu u dziecka